Voor al uw verzekeringen
 

Vooral op beslissende momenten in uw leven is het verstandig om stil te staan bij passende verzekeringen.
Hieronder een opsomming van verzekeringen die op u van toepassing zouden kunnen zijn.


Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren: (afgekort AVP)
is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen de risico’s van aansprakelijkheid in zijn particuliere hoedanigheid. De AVP verzekert alle aanspraken waarvoor de verzekerde wettelijk aansprakelijk is, tenzij de schadeveroorzakende gebeurtenis specifiek is uitgesloten.


Annuleringsverzekering:
een verzekering die dekking biedt wanneer een reis niet door kan gaan, of vergoedt (een deel van de) reissom bij het afbreken van de vakantie. Er dient wel sprake te zijn van een gedekt evenement.


Autoverzekering:
Een verzekering die tot doel heeft de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te vergoeden. Deze verzekering is verplicht en wordt in Nederland geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.


Inboedelverzekering:
Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel verzekert tegen een groot aantal gevaren.


Overlijdensrisicoverzekering:
is een verzekering die een vooraf afgesproken bedrag uitkeert indien de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt. Ook komt het voor dat er altijd wordt uitgekeerd, er geldt dan geen einddatum.


Rechtsbijstandverzekering:
is een verzekering die juridische hulp waarborgt als dat nodig is. Rubrieken die verzekerd kunnen worden zijn o.a. wonen, werk en verkeer.


Reisverzekering:
Een verzekering tegen schade die wordt opgelopen tijdens reizen.


Uitvaartverzekering:
Een verzekering die uitkeert bij het overlijden van de verzekerde. De uitvaartverzekering keert doorgaans een vooraf overeengekomen geldbedrag uit. Het is eveneens mogelijk een natura-uitvaartverzekering af te sluiten. Deze natura-uitvaartverzekering vergoed de kosten. Ongeacht de hoogte daarvan, van (een deel van de) uitvaart.


Woonhuisverzekering:
Een verzekering die schade aan het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik) dekt ontstaan door een met name genoemd evenement.


 

 
Website